شرکت در مسابقه جهانی کارآفرینی 2021 HICOOL

به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند صاحب برند تجاری کارگاه تو، نمایندگان این شرکت از تاریخ 2021/04 به مدت 4 ماه در مسابقه جهانی کارآفرینی 2021 HICOOL شرکت کردند. [...]