پلتفرم کارگاهِ تو در ماهنامه زیست بوم خلاق

به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی کارگاهِ تو، مصاحبه انجام شده با جناب آقای امید علیزاده مدیرعامل محترم شرکت ابنیه سازان ستاوند در خصوص پلتفرم کارگاهِ تو در ماهنامه [...]