بازدید مسئولین شهرداری دامغان از غرفه کارگاهِ تو

به گزارش از روابط عمومی کارگاهِ تو، در دومین روز از نمایشگاه شهر هوشمند، در طی بازدید مسئولین شهری شهر دامغان، جناب آقای مهندس دعایی مسئول واحد عمران شهرداری شهر [...]