شرکت در سومین رویداد استارت آپی بتن و ساختمان

شرکت ابنیه سازان ستاوند با برند تجاری کارگاه تو مفتخر به شرکت در سومین رویداد استارت آپی بتن و ساختمان شد. به نقل از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند، این [...]