برگزیده شدن پلتفرم کارگاهِ تو در سومین رویداد استارتاپی بتن و صنعت ساختمان شرکت آپتوس ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند، سومین رویداد استارتاپی بتن و صنعت ساختمان شرکت آپتوس ایران در حالی به کار خود خاتمه داد که پلتفرم ساخت و ساز [...]