بازدید سردار علیرضا جهانگیری و هیئت همراهشان از غرفه کارگاهِ تو

در سومین روز از برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند، سردار علیرضا جهانگیری به همراه هیئت همراهشان از غرفه کارگاه تو بازدید کردند. ایشان ضمن استقبال از این پلتفرم راهنمایی های لازم [...]