شرکت پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو در رویداد هم افزایی برای مدیریت ایران

به گزارش از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند، پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو در اولین دوره رویداد هم‌افزایی برای مدیریت ایران شرکت کرده است. رویداد هم افزایی [...]