شرکت در جایزه استارت آپی دکتر محمدکریم فضلی

شرکت ابنیه سازان ستاوند با برند تجاری کارگاه تو مفتخر به شرکت در رویداد جایزه استارت آپی دکتر محمدکریم فضلی شد. به نقل از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند، این [...]