5 اسفندماه، سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندس گرامی باد

چه قابلِ ستایشند ذهن‌هایی؛ که محاسبه می ‌کنند و دست ‌هایی؛ که می ‌آفرینند! خداوند “مهندسان” را آفرید؛ تا جهان؛ هر روز زیباتر شود! "روز مهندس مبارک"