کسب استاندارد ایزو 9001 توسط شرکت ابنیه سازان ستاوند

به نقل از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند صاحب برند تجاری کارگاه تو این مجموعه مفتخر به دریافت استاندارد ایزو 9001 شد. شرکت ابنیه سازان ستاوند، پس از بررسی و ارزیابی کارشناسان و با رعایت [...]