حضور جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور در غرفه کارگاهِ تو در رویداد هم افزایی مدیریت ایران

در آخرین روز از رویداد هم افزایی مدیریت ایران، جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور و هیئت همراه ایشان از غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو بازدید [...]