حضور جناب آقای عیسی زارع پور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه کارگاهِ تو در رویداد هم افزایی مدیریت ایران

در سومین و آخرین روز از رویداد هم افزایی مدیریت ایران، غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو شاهد حضور جناب آقای عیسی زارع پور وزیر محترم ارتباطات و [...]