توضیحات

این دستگاه قابلیت اتصال به GSM و WiFi را دارد و از طریق اپلیکیشن و یا نسخه تحت وب قابل کنترل می باشد