به گزارش اخبار رسمی از روابط عمومی کارگاهِ تو، اولین دوره رویداد هم افزایی مدیریت ایران از 1401/05/02 الی 1401/05/04 در شبستان اصلی مصلی تهران با هدف ایجاد ارتباط میان مدیران کشور با شرکت‌ ها و موسساتی که دارای ایده و محصولی به منظور حل چالش‌های اساسی کشور هستند، برگزار می‌شود. پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو در این رویداد حضور دارد تا طرح و خدمات خود را به مدیران و مسئولان حاضر، ارائه نماید.