به گزارش از روابط عمومی شرکت ابنیه سازان ستاوند، پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو در اولین دوره رویداد هم‌افزایی برای مدیریت ایران شرکت کرده است.

رویداد هم افزایی برای مدیریت ایران با هدف ایجاد ارتباط میان مدیران کشور و شرکت‌ها،موسسات و گروه‌هایی باشد که دارای الگو، ایده و محصولی هستند در تیرماه سال 1401 برگزار می‌شود. این رویداد مبدا تحولی بزرگ در روند حکمرانی و حل نظام مسائل کشور خواهد بود.

پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو قصد دارد تا با شرکت در این رویداد همکاران،رقبا و مدیران مختلف کشور را شناسایی نماید و برای طرح همکاری با آن‌ها اقدام نمایید. از طرفی نیز از طریق شبکه سازی امکان اخذ سرمایه و پروژه از سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران را دارند تا پلتفرم خود را توسعه دهد.