در سومین و آخرین روز از رویداد هم افزایی مدیریت ایران، غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو شاهد حضور جناب آقای عیسی زارع پور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه ایشان بود. در این بازدید پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاه تو خدمت ایشان ارائه گردید.

از سایر مدیران و فعالان این حوزه دعوت می شود تا از غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاه ِ تو به نشانی شبستان مصلی تهران، بخش فناوری اطلاعات، غرفه 38 بازدید نمایند.