در دومین روز از رویداد هم افزایی مدیریت ایران، غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو شاهد حضور جناب آقای دکتر محمدمهدی فداکار استاندار محترم کرمان، جناب آقای مجتبی مصباح مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان و هیئت همراه ایشان بود. در این بازدید پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاه تو ارائه گردید تا زمینه ای برای ایجاد ارتباط و اجرایی سازی پلتفرم صورت گیرد.

از سایر مدیران و فعالان این حوزه دعوت می شود تا از غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاه ِ تو به نشانی شبستان مصلی تهران، بخش فناوری اطلاعات، غرفه 38 بازدید نمایند.