در اولین روز از رویداد هم افزایی مدیریت ایران، غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاهِ تو شاهد حضور جناب آقای محمدرضا حسین نژاد استاندار محترم خراسان شمالی و هیئت همراه ایشان بود. در این بازدید مقرر گردید تا به جهت اجرایی سازی پلتفرم کارگاهِ تو در این شهر ارتباطی میان مسئولین پلتفرم با جناب آقای رشیدی معاون محترم معاون استاندار برقرار شود.

از سایر مدیران و فعالان این حوزه دعوت می شود تا از غرفه پلتفرم ساخت و ساز هوشمند کارگاه ِ تو به نشانی شبستان مصلی تهران، بخش فناوری اطلاعات، غرفه 38 بازدید نمایند.