در این جلسه که بصورت حضوری برگزار شد، جناب آقای دکتر امید علیزاده مدیرعامل شرکت ابنیه سازان ستاوند و مدیر راهبری پلتفرم کارگاه تو، جناب آقای سید محمد محسنی معاون خدمات شهری شهرداری ملارد، جناب آقای مهدی نسایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری ملارد و جمعی از مسئولین شهرداری ملارد به تبادل نظر در خصوص اجرای پلتفرم کارگاهِ تو در شهرستان ملارد پرداختند.